Để biết thêm thông tin sử dụng cũng như hỗ trợ về việc sử dụng dịch vụ trên website UpNgay. Các bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 098.1497.306 hoặc gửi form liên hệ cho chúng tôi biết.